Analiza umowy deweloperskiej

Umowa deweloperska. Mimo, że wprowadzona już kilka lat temu, nadal budzi wiele wątpliwości wśród osób kupujących mieszkanie z…

Jak bronić się przed Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny – trudna nazwa, która jest niczym innym, jak typem funduszu inwestycyjnego, trudniącym się m.…

Piecza naprzemienna bezboleśnie

Mimo że instytucja pieczy naprzemiennej została uregulowana w polskim prawie dopiero w 2015 r. nie oznacza to, że…

Rozliczenie nakładów w postępowaniu o podział majątku

Z chwilą zawarcia małżeństwa  powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie…
Test2

Test2

Wysłane z iPhone’a
Test

Test

Wysłane z iPhone’a
Pokrótce o nakładach

Pokrótce o nakładach

Pytanie, które wielokrotnie słyszałem od Klientów zamierzających się rozwieść. W przypadku gdy jedno z małżonków poczyni z majątku…