Masz kredyt CHF? Rozwiąż ten problem! 100% wygranych spraw!

Chcesz unieważnić umowę? Wyślij mi swoją umowę na adres biuro@adwjachimczyk.pl, a w 24h otrzymasz darmową poradę oraz wstępną kalkulację tego, co możesz uzyskać kierując sprawę do sądu.

Wraz z analizą otrzymasz ofertę współpracy z Kancelarią, która zawiera dokładne wyliczenie kwoty, którą będziesz musiał zapłacić za prowadzenie sprawy.

Nadal się zastanawiasz? Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a one pozwolą Ci podjąć właściwą decyzję.STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI

Najczęstszym rozstrzygnięciem spraw kredytów frankowych jest stwierdzenie przez sąd, że umowa jest od początku jej istnienia nieważna. Ponad 80 % spraw frankowych zakończonych jest właśnie takim wyrokiem. Co to oznacza dla kredytobiorcy?

Obecnie w orzecznictwie wykształciły się dwie teorie związane z rozliczeniem stron nieważnej umowy.
TEORIA SALDA – Obecnie rzadko stosowana przez Sądy. Strony zwracają sobie to, co wzajemnie świadczyły. Kredytobiorca formułując roszczenie ogranicza je tylko do żądania zapłaty kwoty, którą nadpłacił nad kwotą, otrzymaną od banku.


Przykład nr 1

Kredytobiorca otrzymał 300 000 zł, dotychczas wpłacił do banku 250 000 zł – wnosi o ustalenie nieważności umowy. Na dzień sporządzenia pozwu Kredytobiorca musiałby na koniec postępowania zapłacić bankowi 50 00 zł. W toku postępowania w dalszym ciągu spłaca zadłużenie i tym samym zmniejsza swoje zadłużenie względem banku.


Przykład nr 2

Kredytobiorca otrzymał 300 000 zł, dotychczas wpłacił do banku 350 000 zł – wnosi o ustalenie nieważności umowy oraz zapłatę kwoty 50 000 zł.

TEORIA DWÓCH KONDYKCJI – Najczęstsze rozstrzygnięcie obecnie spraw frankowych. Kredytobiorca występuje z żądaniem zapłaty wszystkich wpłaconych kwot do banku. Zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 r. III CZP 11/20 – takie rozstrzygnięcie jest prawidłowe. Po wydaniu takiego wyroku, kredytobiorca powinien się liczyć, że bank będzie dochodził wypłaconej kwoty kredytu. Czy otrzyma takie rozstrzygnięcie? Nie jest to wcale takie oczywiste. Ze względu na terminy przedawnienia może się okazać, że sąd takie żądanie oddali.


Przykład nr 3

Kredytobiorca otrzymał 300 000 zł kredytu, dotychczas spłacił 250 000 zł. W najbardziej pozytywnym scenariuszu może dojść do sytuacji, w której sąd zasądzi na rzecz kredytobiorcy 250 000 zł bez konieczności zwrotu kwoty 300 000 zł

Każdorazowo kształt dochodzonego roszczenia jest konsultowana z kredytobiorcą oraz na podstawie konkretnego stanu faktycznego. To od Ciebie zależy na podstawie której teorii będzie sporządzony pozew.
ODFRANKOWIENIE

Jeżeli nie jest możliwe stwierdzenie nieważności umowy, albo kredytobiorca wybierze ten sposób dochodzenia roszczenia, możliwe jest tzw. odfrankowienie. Standardowo w pozwach Kancelarii zamieszczone są dwa roszczenia – podstawowe “unieważnienie” oraz ewentualne “odfrankowienie”.
Odfrankowienie polega na wyeliminowaniu z umowy klauzul indeksacyjnych dotyczących waloryzacji kredytu do waluty CHF. W takim przypadku umowa trwa nadal, ale uważa się ją jako kredyt PLN + LIBOR.
Oznacza to, że należy rozliczyć dotychczasowy okres trwania umowy. Każda z rat była uiszczana w zbyt wysokiej kwocie, w związku z tym bank zobowiązany jest zwrócić sumę nadpłat nad wszystkimi ratami.


Czy moje roszczenie się przedawniło?

Automatycznie żadna z rat nie ulega przedawnieniu. Konieczne jest zgłoszenie przez pozwanego zarzutu w tym zakresie. Nie mniej jednak sąd nie musi uwzględnić takiego zarzutu. Kancelaria ma przygotowaną argumentację, która pozwala uniknąć przedawnienia jakichkolwiek rat.

Prócz rozliczenia przyszłości, zmniejsza się saldo zadłużenia na przyszłość. Bank powinien doręczyć kredytobiorcy nowy harmonogram spłat, który będzie oparty na założeniu, że kredyt jest kredytem złotowym, oprocentowanym według stawki zarezerwowanej dla kredytów CHF, czyli LIBOR.
WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU

Czy bank może dochodzić od kredytobiorcy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału?

W polskim systemie prawnym każdy może pozwać każdego o wszystko. Pytanie, czy uzyska pozytywne dla siebie rozstrzygnięcie. Obecnie wątpliwe wydaje się, aby banki mogły uzyskać wyrok, w którym sąd zasądzi takie wynagrodzenie. Potwierdzeniem powyższego jest wydana w dniu 16 lutego 2023 r. opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520/21, który wskazał, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu, bankowi nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. Najprawdopodobniej tożsame rozstrzygnięcie zapadnie w końcowym wyroku TSUE.
Chcesz wiedzieć, co możesz uzyskać kierując sprawę do sądu?

Wyślij swoją umowę na adres biuro@adwjachimczyk.pl oraz uzyskaj szybką i bezpłatną analizę, dot. unieważnienia umowy oraz jej odfrankowienia. Odpowiedz na następujące pytania:


  • Czy kredyt był wypłacony jednorazowo, czy w transzach?
  • Jeśli wiesz, podaj proszę datę wypłaty kredytu.
  • Czy zwiększano kwotę kredytu?
  • Czy podpisano jakieś aneksy?
  • Czy nieruchomość była wynajmowana?
  • Czy w nieruchomości prowadzono działalność gospodarczą od jej nabycia?

Wraz z analizą otrzymasz ofertę współpracy z Kancelarią i dokładne wyliczenie kwoty, jaką będziesz musiał zapłacić za prowadzenie sprawy.

Oferta

Kancelaria oferuje model wynagrodzenia opartego o:

  1. Ryczałt – od początku wiesz ile zapłacisz za sprawę;
  2. Ryczałt + wynagrodzenie od sukcesu – mniejsza wpłata na start, jednakże w ogólnym rozrachunku większe wynagrodzenie od tego opartego o ryczałt;
  3. Stawka godzinowa – w przypadku nielicznych spraw, w których nie jest możliwe określenie nakładu pracy;

W każdym przypadku istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty 0 %