Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 października 2022 r., w sprawie XXVIII C 16528/21 cieszy nadzwyczajnie, ponieważ bez ingerencji Kancelarii finał sprawy mógł być zupełnie inny.

Pozew bowiem nie zawierał zarzutu nieważności umowy, a opierał się wyłącznie na argumentacji dotyczącej konieczności wyeliminowania klauzul niedozwolonych, dotyczących spreadów banku w ustalaniu kursu walut. W momencie gdy do Kancelarii zgłosił się Kredytobiorca, sprawa trwała już od 4 lat i zawisła w sądzie rejonowym.

Po wstąpieniu do sprawy oraz wcześniejszej analizie akt, konieczne okazało się zmodyfikowanie roszczenia oraz żądanie stwierdzenia nieważności całej umowy, a także zapłaty kwot uiszczonych przez Kredytobiorcę. Na skutek tej zmiany, sprawę przekazano do Sądu Okręgowego w Warszawie, który w niecały rok zdołał wydać rozstrzygnięcie. Wynikiem tego jest wyrok ustalający nieważność umowy oraz zasądzenie na rzecz Kredytobiorcy kwot 217.577,37 zł oraz 54.769,66 CHF.

Niniejsza sprawa pokazuje, jak ważne jest powierzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, który jest doświadczony w tej szczególnej materii, a także zna i wie jak stosować aktualne orzecznictwo Sądów Powszechnych i Sądu Najwyższego.