Od dłuższego czasu wiadomym było, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie powstanie specjalny wydział do spraw kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego. To właśnie ten sąd jest najbardziej doświadczonym, ale co za tym idzie najbardziej obłożony sprawami tzw. kredytów frankowych.

Po długim oczekiwaniu wiemy już, że będzie to wydział XXVIII, a jego przewodniczącym zostanie SSO Tomasz Niewiadomski**. W skład wydziału na początkowym etapie jego istnienia wchodziło będzie 9 sędziów:

  • SSO Katarzyna Dawid-Birska**
  • SSO Paweł Krekora**
  • SSO Stanisław Gradus-Wojciechowski**
  • SSO Joanna Karczewska*
  • SSO Andrzej Lipiński**
  • SSO Iwona Lizakowska-Bytof*
  • SSO Kamila Spalińska*
  • SSO Paweł Stosio**
  • SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha*

*wydawali w przeszłości pozytywne dla kredytobiorców rozstrzygnięcia w sprawach CHF
**brak informacji o wyrokach


Zaskakujący jest fakt braku na powyższej liście Sędziego Kamila Gołaszewskiego (sędzia w sprawie Państwa Dziubak) oraz Sędziego Piotra Bednarczyka (zgłosił swój akces), którzy nadawali ton orzecznictwu w sprawach kredytów indeksowanych/denominowanych.


Co ze sprawami, które są już w sądzie?

Sprawy, w których pozew został już złożony w sądzie oraz nadana została im sygnatura, pozostaną w aktualnych wydziałach oraz ich rozpoznaniem będą zajmowali się dotychczasowi sędziowie. Natomiast sprawy sędziów, którzy będą orzekać w wydziale XXVIII, zostaną przeniesione do nowego wydziału, także i w tym przypadku sprawą nadal będzie zajmował się dotychczasowy sędzia.