Rozliczenie nakładów w postępowaniu o podział majątku

Z chwilą zawarcia małżeństwa  powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie…
Pokrótce o nakładach

Pokrótce o nakładach

Pytanie, które wielokrotnie słyszałem od Klientów zamierzających się rozwieść. W przypadku gdy jedno z małżonków poczyni z majątku…